REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII

“Paseste pe taramul premiilor Zewa”

organizata de SCA Hygiene Products SRL


SECTIUNEA 1 – ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promotionala “Paseste pe taramul premiilor Zewa” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de SCA Hygiene Products S.R.L., avand sediul in Romania, Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2520/1997, avand cod unic de inregistrare (CUI) 9423101 inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 16117/23.03.2010, astfel cum aceasta a fost modificata si completata ulterior (denumita in continuare „Organizator” sau „Operator”.

1.2. Participantii la aceasta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil oricarui solicitant in mod gratuit pe site-ul www.zewa.ro pe toata perioada Campaniei Promotionale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare al acestor modificari pe site-ul www.zewa.ro. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site-ul www.zewa.ro.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, prin intermediul site-ului www.zewa.ro, conform SECTIUNII 7 a regulamentului.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania va incepe pe data de 23 octombrie 2017, ora 00:00:01 si va dura pana la 17 decembrie 2017, ora 23:59:59.

4.2.Inainte de inceperea Campaniei Promotionale si dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii. Orice modificare va fi comunicata prin act aditional la prezentul Regulament Oficial si va intra in vigoare de la data publicarii acestuia. Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.


SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1.Prin Produse Participante se va intelege: produse Zewa, gama hartie igienica, uscata si umeda, comercializate de catre Organizator in Romania.

5.2. Bonurile fiscale/facturile fiscale care sa ateste achizitia produselor participante in perioada campaniei trebuie pastrate in stare buna, pentru validarea premiilor.

5.3. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

5.4. Produsele Zewa participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

5.5. Eticheta promotionala este alcatuita din:

- 1 fila (fata) in care este detaliat mecanismul promotiei

- o parte adeziva aflata in contact direct cu ambalajul produsului.


SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE

6.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si este accesibila oricarei persoane fizice cu varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”). Persoanele sub 18 ani nu au dreptul sa participe la Campanie. Verificarea varstei se va face in momentul validarii. Castigatorul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului.

6.2. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului, angajatii agentiei implicate si nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

6.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie

7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor SECTIUNII 6 de mai sus;
 • Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea a unuia sau mai multor numere de bonuri fiscale, cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute in SECTIUNEA 7.2. de mai jos;
 • Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata in SECTIUNEA 7.2.1. de mai jos
 • Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid.

7.2. Modalitatile de inscriere in Promotie

7.2.1.Participantii vor inscrie numerele de bon fiscal in perioada 23 octombrie 2017 – 17 decembrie 2017, online, prin completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului www.zewa.ro. Participantii vor accesa site-ul www.zewa.ro in perioada Campaniei si se vor autentifica prin completarea formularului de inscriere cu urmatoarele date:

 • Numar bon fiscal
 • Nume
 • Prenume
 • Adresa
 • E-mail
 • Telefon
 • Accept - regulamentul campanei.

Numarul de telefon declarat serveste drept mod de identificare pentru a castiga

Participantul nu se poate inscrie cu acelasi numar de bon fiscal decat o singura data.

Participantii la campanie trebuie sa pastreze bonurile fiscale/facturile fiscale in original si integrale, nedeteriorate, pentru validarea ulterioara a premiilor. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca bonurile fiscale/facturile fiscale nu sunt lizibile.

7.2.2 Pentru incrieri repetate, insemnand noi numere de bon fiscal, participantii trebuie sa reia procesul de inregistrare mentionat la punctul 7.2.1.

Toti participantii care inregistreaza unul sau mai multe numere de bon fiscal sunt eligibili pentru a participa la tragerile la sorti pentru premiile promotiei.

Acelasi numar de bon fiscal poate fi inscris o singura data si numai prin modalitatea prevazuta la SECTIUNEA 7.2.1.

7.2.3. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:

 • Daca acestea sunt inscrise in afara perioadei Promotiei;
 • Daca Participantii inscriu numere de bon fiscal care sunt eronate, incomplete care nu reprezinta o tranzactie reala.
 • Daca Participantii folosesc pentru transmiterea inscrierilor numere de telefon/adrese de email invalide, nealocate.
 • Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati decat cele indicate de catre Organizator ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

7.3. In urma inscrierii numarului de bon fiscal in campania promotionala, Participantul, in functie de finalitatea inscrierii, i se va afisa, in cadrul site-ului un mesaj de raspuns.

7.4. Desemnarea castigatorilor

A.Acordarea premiilor mici si medii

(1) Premiile campaniei se vor acorda prin tragere la sorti electronica, in prezenta unui notar public in data de 19.12.2017. In cadrul tragerii la sorti, vor intra toate numerele de fiscal inscrise in Promotie si se vor desemna urmatoarele premii:

-1000 de premii mici ce constau in papuci de casa;
-100 de premii medii ce constau in paturi crosetate;

Un participant poate castiga maxim un premiu mic si un premiu mediu pe toata durata de desfasurare a Promotiei.

Pentru fiecare premiu extras se va desemna si cate o rezerva.

Un participant poate inscrie un numar maxim de 3 (trei) bonuri fiscal pe intreaga durata a campaniei, dar in saptamani diferite de campanie.

Un singur bon fiscal inseamna o sansa la un premiu mic sau mediu.

B.Acordarea marelui premiului prin tragere la sorti

Dupa incheierea Promotiei, pe data de 19.12.2017, se va organiza o tragere la sorti la sediul Mediapost Hit Mail, in cadrul careia se vor extrage numerele de bon fiscal castigatoare aferente marelui premiu. In cadrul tragerii la sorti, vor intra toate numerele de bon fiscal inscrise in Promotie. Tragerea la sorti va fi electronica si se va efectua in prezenta unui notar public. De asemenea, se va extrage si 1(o) rezerva.

7.4.1. Un participant va participa la tragerea la sorti pentru marele premiu cu toate numerele de bon fiscal, inscrise in perioada campaniei. Un numar de bon fiscal = o sansa in tragerea la sorti pentru premiul mic sau mediu.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator, in conditiile in care respectivul castigator este suspectat de fraudarea concursului.


Niciunul dintre premiile oferite nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

SECTIUNEA 9. VALIDAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

9.1. Castigatorii premiilor mici vor fi contactati telefonic pentru a li se comunica detaliile de validarea a premiilor. Pentru a fi validati acestia trebuie sa:

 • Sa indeplineasca conditiile de inscriere impuse prin prezentul regulament
 • Sa poata fi contactat la numarul de telefon cu care s-a inscris in campanie, in termen de 3 zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigator;
 • Numarul de telefon declarat serveste drept mod de identificare pentru castigator;
 • In momentul contactarii sa declare numele, prenumele, adresa completa din cartea de identitate; cnp-ul seria si numarul din cartea de identitate (doar in cazul in care participantii sunt castigatori ai premiilor ce depasesc valoarea de 600 de lei).
 • Sa trimita, la cerere in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data contactarii telefonice, la adresa de e-mail indicata in urma contactarii telefonice, copie dupa bonul fiscal/factura fiscala ce trebuie sa ateste achizitia (pe acelasi bon fiscal/factura, inscris/a in promotie) produselor participante la campanie. Data bonului fiscal trebuie sa fie din perioada campaniei.

9.2. Castigatorul premiului final si castigatorii premiilor medii vor fi contactati telefonic pentru a li se comunica detaliile de validarea a premiilor. Pentru a fi validati acestia trebuie sa:

 • Sa indeplineasca conditiile de inscriere impuse prin prezentul regulament
 • Sa poata fi contactat la numarul de telefon cu care s-a inscris in campanie, in termen de 3 zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigator;
 • Numarul de telefon declarat serveste drept mod de identificare pentru castigator;
 • In momentul contactarii sa declare numele, prenumele, adresa completa din cartea de identitate; cnp-ul seria si numarul din cartea de identitate (doar in cazul in care participantii sunt castigatori ai premiilor ce depasesc valoarea de 600 de lei).
 • Sa trimita, la cerere in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data contactarii telefonice, la adresa de e-mail indicata in urma contactarii telefonice, copie dupa bonul fiscal/factura fiscala ce trebuie sa ateste achizitia (pe acelasi bon fiscal/factura, inscris/a in promotie) produselor participante la campanie. Data bonului fiscal trebuie sa fie din perioada campaniei.
 • Daca un Castigator nu va face dovada existentei fizice a bonurilor fiscale inscrise, in original si integrale, acestuia ii va fi invalidat castigul, nemaintraind in posesia premiului respectiv. Organizatorul poate solicita in orice moment oricarui Participant furnizarea oricarui document fiscal introdus de respectivul participant in promotie.
 • Bonul fiscal/factura fiscala ce atesta achizitia produselor participante la campanie trebuie sa fie emis in perioada desfasurarii Campaniei si anterior datei de inscriere in campanie.

9.3. Premiile mici si medii vor fi expediate castigatorilor, la adresele de corespondenta indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin posta cu confirmare de primire, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 60 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public, pe website-ul www.zewa.ro (sectiunea “Castigatori”).

9.4. Premiul mare va fi predat castigatorului in termen de maximum 45 de zile lucratoare de la data validarii, astfel: dupa stabilirea insotitorului, agentia de turism in termen de maxim 10 zile calendaristice ii va inmana castigatorului toate documentele necesare efectuarii excursiei: inmanarea premiului fiind consemnata intr-un proces verbal de receptie. Persoanele care efectueaza excursia trebuie sa aiba documente de identitate valide (pasaport si/sau carte de identitate) minim 6 luni dupa data incheierii excursiei. In situatia in care un insotitor este minor, toate formalitatile necesare pentru ca acesta sa paraseasca teritoriul tarii cad in sarcina exclusiva a parintilor/tutorelui/ocrotitorului legal. Toate formalitatile pentru procurarea documentelor mentionate cad in sarcina exclusiva a castigatorilor si/sau insotitorilor. Daca castigatorul si/sau insotitorii nu isi pot procura aceste documente pana la data efectuarii excursiei, premiul se anuleaza. Acestia nu sunt indreptati ti la plata contravalorii premiului sau la plata unor sume compensatorii.

9.5. In cazul in care premile oferite in cadrul campaniei, din motive independente de Organizator, nu vor putea fi ridicate de la posta sau raman nevalidate, acestea raman in posesia Organizatorului.

9.6. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, aacuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii confirmarii de primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

SECTIUNEA 10. PREMIILE CAMPANIEI

Premii acordate prin tragere la sorti Numar Valoare /unit (lei cu tva) Total valoare premii (lei cu tva)
Premii mici: Papuci de casa 1000 38 38000
Premii medii: Patura crosetata 100 89 8900
Premiu final: O excursie in Garden Village Slovenia, 3 nopti de cazare si transport cu avionul inclus pentru o familie de maxim 4 persoane 1 10.120 10120

Valoarea totala estimata a premiile este de 57110 de lei (fara tva).

Valoarea premiului constand in excursie poate fi modificata, in functie de numarul persoanelor (maxim 3 persoane) cu care va veni insotit castigatorul validat. In cazul in care nu va veni insotit de numarul maxim de persoane, acesta va beneficia de premiu in aceleasi conditii, dar adaptat la numarul de persoane care va beneficia de premiu.

Premiul constand intr-o excursie in Garden Village din Slovenia va include cazare pentru 3 nopti in cadrul complexului, mic dejun, transport cu avion tur – retur si transfer.

Excursia va fi acordata prin intermediul unei agentii de turism.

In situatia in care suma acopera doar partial cheltuielile (transport tur-retur, eventualele taxe de aeroport, turism, cazare si mic-dejun), castigatorul are obligatia de a suporta diferenta de pret.

Excursia poate fi efectuata pana la data de 01.08.2018. Perioada va fi stabilita de catre castigator impreuna cu agentia de turism si in functie de disponibilitatea complexului Garden Village la momentul respectiv.

Se vor acorda doar serviciile mentionate mai sus, in limita a 10.120 de lei, tva inclus, pentru orice alte servicii castigatorul si insotitorii vor suporta contravaloarea acestora.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile urmatoare:

 • In cazul in care castigatorul nu ajunge la orele si/sau in locatiile comunicate,
 • Pentru orice modificari survenite in programul prestatorilor de servicii de transport;
 • Refuzul imbarcarii sau tranzitarii de catre autoritatile vamale datorat unor situatii ce tin de castigator/insotitor.

De asemenea, Organizatorul nu isi asuma rapunderea pentru niciun accident suferit de castigator/insotitor, pentru pierderea sau furtul bunurilor materiale sau orice alte daune intervenite in perioada excursiei.

Costurile aferente ingrijirii in cazul unor eventuale accidente sau imbolnaviri pe perioada excursiei nu vor fi suportate de catre organizator.

SECTIUNEA 11. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR

11.1. Lista castigatorilor va fi publicata pe site-ul www.zewa.ro, in termen de cel mult 30 zile lucratoare de la incheierea validarii tuturor castigatorilor.

11.2. Numele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei Promotionale vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

SECTIUNEA 12. LIMITAREA RASPUNDERII

12.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, specificate in SECTIUNEA 4, nu se iau in considerare.

12.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de telefonie mobila sau conexiunea la reteaua de telefonie mobila a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Campanie in perioada de desfasurare a Campaniei.

12.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal participant in Campanie; premiul va fi acordat persoanei care inscrie prima numarul de bon fiscal in Campanie.

12.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal; premiul va fi acordat persoanei care inscrie prima bonul fiscal in Campanie.

12.5. Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

12.6. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

12.7. Premiile mici si medii vor fi oferite in functie de disponibilitatile furnizorului, iar fotografiile au titlu orientativ.

SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE

13.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

13.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea expedierii pe email a copiei CI sau a ambalajului promotional, sau a solicitarii Regulamentului Oficial de Desfasurare al Campaniei, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul
Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

13.3. Prin simpla participare la Campania Promotionala, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare descris in cadrul acestei sectiuni.

SECTIUNEA 14. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

14.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 16117.

14.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, consumatorii inscrisi in Campanie sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

14.3.Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului la adresa SCA Hygiene Products SRL, avand sediul in Romania, Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, in atentia Departamentului de Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

14.4. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia partenerilor contractuali implicati in desfasurarea Campaniei si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

14.5. Numele castigatorilor si premiilor castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

14.6. Organizatorul poate solicita Participantilor/Castigatorilor premiului oferit in cadrul acestei Campanii acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, fotografia incarcata de acestia in aplicatie, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul in acest sens, Participantii/Castigatorii vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi, in mod expres si neechivoc, termenii acestui acord.

14.7. Organizatorii nu isi asuma nicio responsabilitate privind problemele de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale telefoanelor, probleme ale conexiunii la retaua de telefonie mobila, probleme de hardware sau software ale telefonului cu care inscrie numarul de bon fiscal in campanie, incapacitatea participantului de a se inscrie online) pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in campanie, din motive ce nu tin de soft-ul campaniei.

SECTIUNEA 15. LITIGII

15.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

15.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: SCA Hygiene Products SRL, avand sediul in Romania, Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, in atentia Departamentului de Marketing, in termen de maximum 2 (doua) zile de la data publicarii castigatorului/castigatorilor care se considera lezati in vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

15.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

15.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 16. FORTA MAJORA

16.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

16.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

17.1. Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participantilor pe site-ul www.zewa.ro.